woodsteel  
  O NAMA PROIZVODI CENOVNIK KONTAKT  

 

UOPŠTENO O TESTERAMA 

Tajna uspešnog rezanja drveta tračnim testerama leži u međuzavisnosti sledećih faktora:
Č O V E K  ~  M A Š I N A  ~  T E S T E R A  ~  N O V A C
- Troškovi testere i njeno održavanje, iznose kod prosečnih strugara koje režu meko drvo oko 1% ukupnih troškova. Kupovina testere (kvalitetne) iznosi tek 0,1 % ukupnih troškova.Zato novac utrošen za kvalitetnu testeru ima direktan uticaj na troškove drvne sirovine, iskorišćenost, proizvodne troškove, brzinu pomaka i zastoj.

 

:::: TRAČNE TESTERE (trakaste testere za banseke i brente) ::::

tracne testere

U programu su zastupljene tračne testere širine od 10 mm do 150 mm
Nazubljivanje se vrši kvalitetnim alatima po želji kupca (pogledajte cenovnik).
* Mogućnost kompletiranja testera (varenje, peglanje, oštrenje, rezmetanje, štauf)

U proizvodnji testera koristimo čelik najvišeg mogućeg kvaliteta – hladno valjani, kaljen i napušten čelik. Optimalna kombinacija tvrdoće i čvrstoće može se postići kod testera koje su kaljene do čistog martenzita, a zatim otpuštane (napuštene) do odgovarajuće tvrdoće. Najbolja mera tvrdoće i čvrstoće mora biti izabrana za testere koje su namenjene tlačenju ili razmetanju zuba.

OBLIK ZUBA ima presudan uticaj na rezultat rezanja.Izbor oblika zuba zavisi od:

 1. TIP DRVETA :
  Tvrdo, suvo i smrznuto drvo zahteva - MANJI OBLIK ZUBA (tj. manji pazuh zuba)
  Meko i sirovo – VEĆI OBLIK ZUBA
 2. SMER REZANJA : Zubi kod poprečnog reza trpe veće opterećenje od uzdužnog
 3. BRZINA TESTERE : Veća brzina – kod rezanja mekog drveta i veće brzine pomaka.
 4. BRZINA POMAKA : Velika brzina pomaka opterećuje zube, zahteva i veliku površinu pazuha zuba tj. veći korak zuba.
 5. DEBLJINA LISTA : Tanja testera zahteva jače zube od deblje testere.
 6. DUBINA REZA : Veća dubina reza zahteva veći pazuh, veće naprezanje testere – smanjiti brzinu pomaka.

Testere nazubljujemo sa dva oblika zuba i to:

NV – Obično za uske testere do 50 mm, i koje se razmeću. Ovo je jak zub za tvrdo drvo – pazuh zuba je veoma mali pa testeru čini otpornu na pucanje.
PV – Oblik koji dozvoljava i štauf (tlačenje) zuba i razmetanje.Preporučuje se za rezanje mekog i mešanih vrsta tvrdog drveta.

V A Ž N O !!!
1. Kod odabira testere, tj. širine trake, obratiti pažnju na svoj prečnik točka, jer debljina testere ne treba da bude veća od 1/1000 deo prečnika točka.
2. Vreme rada: ne više od 3-4 sata, obavezno otpustiti testeru na mašini na kraju radnog dana, posebno pri hladnom vremenu.

MOGUĆI UZROCI NAPUKLINA NA TESERI

 • Vibracija kod mašine
 • Ekscentrični točkovi
 • Istrošena površina točka
 • Premala/Prevelika zategnutost testere
 • Asimetrična naprezanja testere
 • Piljevina/strugotina između točkova i testere
 • Istrošeni nosači
 • Previsoka brzina rezanja
 • Testera nije u pravilnoj poziciji, linija osnove zubaca nalazi se izvan točkova za više od 5 mm.

 

:::: GATERSKE TESTERE :::: Kordun

gaterske testere

U ponudi su zastupljeni sledeći tipovi testera:

- JEDNOSTRANO NAZUBLJENE
Dužine  1000 – 1800 mm
Širine     100 – 180 mm
Debljine 1.6 – 2.2 mm
Korak zuba 22/25

- DVOSTRANO NAZUBLJENE
Rade se u dimenzijama kao i jednostrano nazubljene gaterske testere.

- GRUPNO NAZUBLJENE:  (4+4)
Grupno nazubljene testere su isključivo za horizontalni gater
Dužine  1500 – 1900 mm
Širine    160 mm
Debljine  2.2 mm

 

:::: KRUŽNE TESTERE (cirkularske testere) ::::

cirkularske testere

U ponudi su VIDIA (tvrdi metal) i HSS kružne testere visokog kvaliteta sledećih proizvođača.

- EDN – Nemačka
- KORDUN – Hrvatska
- PILANA – Češka
- TRO-S – Slovenija

 

:::: BRUSNE PLOČE (za oštrenje testera) :::: Swaty

brusne ploce

 

 

* Proizvode šaljemo pouzećem (na Vašoj adresi u roku od 2 do 3 dana)

Pogledajte CENOVNIK

 

WOOD-STEEL
www.saws.rs